مامانا کلینیک_سرکارخانم بهاره پورپاک

به مرکز مشاوره مجازی مامانا کلینیک خوش امدید.

مامانا کلینیک با اعضای اجرایی زیر در خدمت شماست:
- کیمیا شیرزاده ، کارشناس مامایی ، جزو استعداد درخشان ، دارای مدرک معتبر مربیگری دوران بارداری از جهاد دانشگاهی تهران، عضو انجمن علمی مامایی ایران
- فاطمه اعتمادیان ، کارشناس مامایی ، دارای مدرک معتبر مربیگری دوران بارداری از جهاد دانشگاهی تهران ، دارنده گواهی معتبر اختلال واژینیسموس از پژوهشگاه رویان ، عضو انجمن علمی مامایی ایران
- بهاره پورپاک ، کارشناس مامایی ، عضو انجمن علمی مامایی ایران