فاطیمام_سرکار خانم رضوانی فر

مادران گرامی,به مرکز مشاوره مجازی فاطیمام خوش امدید.

فاطمه رضوانی فر

کارشناس مامایی
دارا مدرک بین المللی زایمان فیزیولوژیک از لی لی مام اینترنشنال
دارای مدرک زایمان فیزیولوژیک از انجمن علمی مامایی
دارای مدرک بهداشت باروری و جنسی
مدرس کارگاه های آموزشی برست
مامای خانواده طرح پزشک خانواده
مامای شاغل در کلینیک