پرتو آرامش مادر_سرکار خانم اسماعیل زاده

مادران عزیز و گرامی، به سامانه مرکز مجازی مشاوره پرتو آرامش مادر خوش آمدید.

سرکار خانم متین السادات اسماعیل زاده 

کارشناس ارشد مامایی 

دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس تهران

دارای سابقه کار بالینی از سال 1393 همراه با سابقه هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو کانون نخبگان کشور

مدیریت مرکز مشاوره مامایی پرتو آرامش

گیلان، رشت