کارگاه آموزش آنلاین مطب داری ویژه متخصصین مامایی

متخصصین محترم مامایی، به سامانه آموزش آنلاین دوره های بازآموزی زنان و مامایی خوش آمدید

کارگاه آموزش آنلاین با موضوع مطب داری

برگزار کنندگان سازمان نظام پزشکی و کلینیک مجازی کمک

برنامه کارگاه آموزش آنلاین مطب داری

مدرس

موضوع

ساعت

تاریخ

خانم پیر هادی

بخش اول نسخه نویسی

14الی 18

یکشنبه  1 تیر ماه

خانم پیر هادی

بخش دوم نسخه نویسی

9 الی12  

دوشنبه  2 تیر ماه

خانم دکتر ریحانی

مطب داری

16:30 الی 19:30

دوشنبه  2 تیر ماه

خانم دکتر والیانی

aub

17 الی 21

سه شنبه  3 تیر ماه

دکتر دشتی

بیماری های پستان

 13 الی 17

چهارشنبه  4 تیر ماه

خانم دکتر والیانی

پاپ اسمیر

 22 الی 24

چهارشنبه  4 تیر ماه

 

غربالگری بخش اول

14 الی 18

پنجشنبه  5 تیر ماه

جناب آقای دکتر طیبی

واژینیسموس

15 الی 17

جمعه  6 تیر ماه

خانم دکتر کهن

آیودی گذاری

8 الی 12

شنبه 7 تیر ماه