اریا مهر _سرکارخانم محمدی

مادران گرامی ,به مرکز مشاوره مجازی آریا مهر خوش امدید.

کارشناس مامایی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

عضو انجمن علمی مامایی
عضو نظام پزشکی ایران

  دارای مدرک تکنسین داروخانه
زایمان فیزیولوژیک plc
دارای مدرک اوریکولوتراپی
بیماری های زنان و پستان
واژینیسموس و اختلالات جنسی