متخصصین مامایی

سرکار خانم مریم شهرآئینی 

کارشناس ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  

دانش آموخته علوم پزشکی مشهد

مامای نمونه کشوری 

شروع فعالیت از سال 1377 

کارشناس شیر مادر، نوزادان و کارشناس میانسالان

خراسان رضوی، سبزوار

ویزیت مجازی خصوصی

 

سرکار خانم اشرف صابر 

کارشناس ارشد مامایی و عضو هیات علمی دانشگاه

دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس تهران

دارای سابقه کار بالینی از سال 1392

استاد نمونه گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 

مامای نمونه دانشکده پرستاری و مامایی خراسان شمالی

خراسان شمالی، اسفراین

ویزیت مجازی خصوصی 

سرکار خانم سهیلا میلانلوئی  

کارشناس مامایی

دانش آموخته دانشگاه بجنورد

دارای سابقه کار بالینی از سال1388

سابقه همکاری علمی با دانشگاه آزاد و دولتی

مسئول فنی کلینیک مامایی همراز

خراسان شمالی، بجنورد

ویزیت مجازی خصوصی

 

سرکار خانم زهرا طبی ممتاز 

کارشناس ارشد مامایی، مدرس دانشگاه

دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس تهران

دارای سابقه کار بالینی از سال 1391

مدرس کلاس های آمادگی زایمان 

متخصص مامایی سازمان تامین اجتماعی

تهران، تهران

ویزیت مجازی خصوصی 

سرکار خانم هما یزدی زاده

کارشناس ارشد مامایی 

دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

دارای سابقه کار بالینی از سال 1388

دارای مرکز مشاوره مامایی همای رحمت

نماینده بانک سلولهای بنیادی خون بند ناف در خراسان شمالی

خراسان شمالی، بجنورد

ویزیت مجازی خصوصی

 

سرکار خانم متین السادات اسماعیل زاده 

کارشناس ارشد مامایی 

دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس تهران

دارای سابقه کار بالینی از سال 1393 همراه با سابقه هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو کانون نخبگان کشور

مدیریت مرکز مشاوره مامایی پرتو آرامش

گیلان، رشت

ویزیت مجازی خصوصی

سرکار خانم سمانه محمد خانی  

کارشناس ارشد مامایی 

دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دارای سابقه کار بالینی از سال 1390

عضو انجمن ملی مامایی ایران

مدیریت مرکز مشاوره مامایی مهر مادر

خراسان شمالی، اسفراین

ویزیت مجازی خصوصی 

 

 

سرکار خانم معصومه کشکولی  

کارشناس ارشد مامایی، مربی دانشگاه

دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس تهران

دارای سابقه کار بالینی از سال 1388

 متخصص مامایی بیمارستان ولی عصر(عج) ایلام 

مامای نمونه استانی، مسولیت بخش زایمان، دارای مدرک زایمان فیزیولوژیک، دبیر کمیته های مرگ ومیر کودکان،نوزادان و مادران

ایلام، دره شهر

ویزیت مجازی خصوصی 

 

سرکار خانم مهرآبادی

کارشناس ارشد مامایی 

دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دارای سابقه کار بالینی از سال 1380

متخصص مامایی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

خراسان رضوی، سبزوار

ویزیت مجازی خصوصی 

 

سرکار خانم شمیلا کاظمی

کارشناس ارشد مامایی و مدرس دانشگاه

دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس تهران

دارای سابقه کار بالینی از سال 1390

 متخصص مامایی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اذربایجان شرقی، تبریز

ویزیت مجازی خصوصی 

سرکار خانم مهدا اسدپور 

کارشناس  مامایی 

دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

دارای سابقه کار بالینی از سال 1391

مسئول فنی مطب مامایی درمانگاه فرهنگیان

خراسان شمالی، اسفراین

ویزیت مجازی خصوصی 

 

سرکار خانم اعظم وکیلی

کارشناس  مامایی

دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دارای سابقه کار بالینی از سال 1388

 متخصص مامایی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

خراسان رضوی، جوین

ویزیت مجازی خصوصی