دوستداران مادر_سرکار خانم پورنیا

مادران مهربان و گرامی، به مرکز مشاوره مجازی دوستداران مادر خوش آمدید.

ویزیت خصوصی مجازی

میترا پورنیا

کارشناس مامایی، دانش اموخته دانشگاه علوم پزشکی ایران

مسئول فنی کلینیک دوستداران مادر

دارای اولین مرکز مشاوره شمال شرق کشور

مامای نمونه نظام پزشکی و مدرس کلاسهای دوران بارداری

دارای سابقه کار بالینی و آموزشی از سال ۱۳۷6

مسئول آموزش دانشکده علوم پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی بجنورد